Uslovi i prava korišćenja

Kako bismo obezbedili zaštitu Vaše privatnosti i približili Vam način prikupljanja, upotrebe, povezivanja, objavljivanja i korišćenja ličnih podataka postupamo u skladu sa Politikom privatnosti. Opšte informacije Pre prikupljanja podataka, Moja Majica obaveštava kupce na koje se podaci odnose o sledećem: da je pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka Vupro d.o.o. Pariske Komune 24, Beograd; da je primarna svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Moja Majica prodavnice, bezbednost korisnika Moja Majica prodavnice, i omogućavanje elektronske trgovine posetiocima Moja Majica prodavnice u skladu sa zakonom; da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom; parvo na korišćenje podataka imaju i svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka; da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Moja Majica prodavnice nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno za registraciju i kupovinu na Moja Majica prodavnici; da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba  i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika Moja Majica prodavnice i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo; da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imaju po osnovu Zakona. Prikupljanje podataka U cilju uspešne obrade narudžbina kupaca potrebno je da kupci Moja Majica prodavnici dostave sledeće podatke: ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona. Uz pomoć tih podataka Moja Majica će biti u mogućnosti da kupcima isporuči naručenu robu, kao i da obavesti kupce o trenutnom statusu narudžbine. Moja Majica prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Prijavom ili registracijom na Moja Majica prodavnici podrazumeva se saglasnost korisnika da mu Moja Majica šalje e-mail, sms i viber obaveštenja. Moja Majica daje kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing, sms i viber lista koje se koriste za marketinške kampanje. Cookies Moja Majica koristi „cookies“ da kupcima pomogne da prilagode korišćenje interneta svojim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na hard disku svakog zasebnog kupca od strane web servera. Cookie-i ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus računaru ili drugom uređaju koji koristi kupac. Cookie-i su jedinstveno dodeljeni svakom pojedinačnom kupcu, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji ih je poslao kupcu. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će kupcima uštedeti vreme. Sigurnost podataka Moja Majica će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. Moja Majica će čuvati lične podatke koje daju kupci na sigurnim serverima (zaštićenim lozinkom i firewall-om). Sve elektronske transakcije koje kupci naprave biće šifrovane putem SSL tehnologije. Naravno, prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran i Moja Majica ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta. Kupci su isključivo odgovorni za čuvanje lozinke i korisničkih detalja. Raspoloživost prikupljenih Informacije o kupcu Kupci mogu od Moja Majica prodavnice da zahtevaju pružanje bilo kakve lične informacije koje Moja Majica poseduje o njima. Kupci registracijom daju izričitu saglasnost da se njihovi podaci o ličnosti koriste za marketinške kampanje, međutim kupci mogu da u bilo koje vreme zahtevaju od Moja Majica prodavnice da ne obrađuje više njihove lične podatke u marketinške svrhe. Informacije koje Moja Majica prikuplja mogu biti uskladištene, obrađene i prenošene u sve države u koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, kako bi se omogućilo korišćenje informacije u skladu sa ovim Pravilima privatnosti. Kupci registracijom na Moja Majica prodavnici daju  izričitu saglasnost sa takvim prenosom podataka o ličnosti. Ažuriranje podataka o kupcu Kupci su obavezni da obaveste Moja Majica prodavnicu ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti ili ažurirati. Važnost Politike privatnosti Moja Majica može ažurirati Politiku privatnosti, s vremena na vreme, postavljanjem usvajanjem i postavljanjem izmena i dopuna istih. Kupci se ovim putem obaveštavaju da bi trebalo da povremeno provere Moja Majica prodavnicu kako bi bili u toku sa svim eventualnim promenama Pravila privatnosti. Takođe, Moja Majica može obaveštavati kupce o promenama Pravilna privatnosti putem e-maila.